Aquest exemplar no s’ha de mirar de principi a fi, sinó donar un cop d’ull a L’índex i escollir, de cada capítol, quin tema vols consultar.

No to són curiositats, ja que podeu trobar-hi material divers de Química (simetría, “teoria de dimensions”, Tª dels forats negres…) intentant respectar i donar un altre enfoc perquè siguin més entenedors.

Aplico un pas més a les teories ja descobertes…sense voler apropiar-me-les.

Fa por aventurar-se en certs camps, i cal fer constar als autors i creadors des de l’inici i analitzar posteriorment si tinc alguna cosa a afegir.

 

Descarregar el llibre en PDF:

Pots descarregar els capítols per separant clicant al títol del capìtol que t’interessi:

 

INDEX:

CAPÍTOL 1  – GRAVETAT +ESTUDIS PARAL·LELS

Radi terra
Velocitat del satèl·lit
La 4rta dimensió en termes matemàtics

CAPÍTOL 2  – FORCES DE LA NATURA + DINÀMICA CIRCULAR

Accelerador de partícules
Moment circular uniformE
Força nuclear forta i força nuclear dèbil

CAPÍTOL 3  – BÀSICAMENT ELEMENTS I GRUPS DE SIMETRIA

Simetria i elements de simetria
Teoria de grups i caràcters
Matrius
I.R. i Raman

CAPÍTOL 4  – CASOS D’ÀLGEBRA MATEMÀTICA

Equació d’Schrödinger en termes matricials
Bases canòniques
Principi d’exclusió de Pauli

CAPÍTOL 5  – VIBRACIÓ, ENROTLLAMENT, NATURA DELS QUARKS I DEMÉS…

Multidimensionals
Calabi- Yau
Nº d’Enrotllament i nº de Vibració
E de Plank
Natura dels quarks
Cercle cromàtic

CAPÍTOL 6  – “KIT-KAT”

Reflexions paral·leles a la ciència

CAPÍTOL 7  – PROBLEMA DEL COET + ESCRITS DIVERSOS

Estudi de curiositats quotidianes
Mescla racèmica i isòmers
Problema del coet
Degradació de colors en l’espectre visible

CAPÍTOL 8  – INVENCIONS D’EQUACIONS + GLÀNDULES CORPORALS  + QUARKS

Tipus d’amor
Mínim comú múltiple
Màxim comú divisor
Ful·lerens
Més sobre els quarks
Més curiositats quotidianes

CAPÍTOL 9  – PARTS DE L’ÀVIO + ESTUDI DE SISTEMES MITJANÇANT EQ. SCHRÖDINGER

Fórmula polinòmica de Taylor
Funcionament del televisor
Parts de l’avió
Tracte de les funcions d’ona amb operadors sistemes a estudi: àtom de Hidrogen, partícula lliure i oscil·lador harmònic

CAPÍTOL 10  – ORGANIGRAMA POLÍTIC + BORROSITAT + TEORIA DE GRUPS DE GALOIS

Petits fragments del llibre: “El futuro Borroso o el cielo en un chip”, de Bart Kosko
Sistemes borrosos i interpretació de l’entropia com un càlcul de superfície; la química entesa com a caos i estadística
Arrels quíntiques

CAPÍTOL 11  – FUNCIONS D’ONA + ARRELS QUADRADES + TARTÀGLIA + “CURIOSITATS A L’ATZAR”…

Resolució mecànica d’arrels quadrades
Sistema dels quaternions
Representació de nº’s complexes i aplicació a les funcions d’ona

CAPÍTOL 12  – DILUCIDACIÓ D’EQUACIONS “POLIEXPONENCIALS” + TENSIONS + …

Arrels cúbiques, quàrtiques i quíntiques
Tensió

CAPÍTOL 13  – ÀLGEBRA DE LIE + SUPERSIMETRIA + TREMES…

Forces nuclears fortes i forces nuclears dèbils
Desigualtat triangular
Equació de Liouville Von Newmann
Grups i àlgebra de Lie
Camps de Yang-Mills
Camp de Dirac
Dioxines
Supersimetria
Peiheli de Mercuri

CAPÍTOL 14  – FLUX, GAUSS, RIEMANN I ALTRES

Reacció de Belousov-Zhabotinskii
Pendents i àrees
Interseccions i energies
Graus de llibertat

CAPÍTOL 15  – CANTOR, PEANO, AÏLLAMENT DE LA DIMENSIÓ D + CÀCLCULS “EN CLAU” DE FRACTALS

Laminar i turbulent
Lorentz
Flux i capacitats
Fractals
Univers de Fournier
Alfombra de Sierpinsky
Aïllament de la dimensió
Corbes de Peano
Pols de Cantor
Cas concret de la representació d’una molècula de CNO per T.O.M.

APÈNDIX

BIBLIOGRAFIA