La meva visió de la ciència.

Unes publicacions fetes de la forma més clara i sintetitzada possible (el llenguatge numèric és internacional). Trieu el que voleu visitar. Poden contenir errors, per tant, si en detecteu algun, si us plau feu-m’ho saber

MODUS VIBRACIONALS

MODUS VIBRACIONALS

A través de la equació dels gasos ideals puc descobrir els graus de llibertat de les molècules (segons si són monodimensionals, bidimensionals o...

TIPUS DE SÒLIDS

TIPUS DE SÒLIDS

Parla sobre l'empaquetament compacte entre els àtoms i les cel·les elementals que serveixen per a trobar la fórmula estequiomètrica dels...

CONSTANT COSMOLÒGICA

CONSTANT COSMOLÒGICA

L'expressió de la Energia respecte a la Força i el desplaçament, juntament amb la fórmula de Coulomb i a la de la constant de Plank acaba...

MOLÈCULA DIATÒMICA

MOLÈCULA DIATÒMICA

En clau de TEV, represento la hibridació i els enllaços "pi" que conformen les molècules AB (prenc com a exemple el monòxid de carboni)... llegir...

TOM EN AB3

TOM EN AB3

El Bor té una "química" especial. no pot fer hibridació sp3 ja que només disposa de 3 electrons: fa enllaços deslocalitzats i deficients en...

TOM I TEV

TOM I TEV

Teoria dels Orbitals Moleculars (TOM) i Teoria de Enllaç de València (TEV). Cada orbital està descrit pe una funció d'ona. També designem una...