PINTURES >

Boscos i vegetació

Tema que dóna per molt. Sé aplicar diferents secrets en cada obra a fi d’assolir bellesa en el seu conjunt basat en la totalitat de les parts.

Com mes gran és la pintura més fàcilment es pot interpretar mentre que les de petit format requereixen ser observades primer de lluny i llavors anar-nos-hi apropant.

Cintes blanques adhesives que s’apliquen al paper i un cop el quadre pintat es retiren donant com a resultat un espai en blanc molt útil en aquarel·la.

Com es pot veure, la tinta també ofereix paisatges agradables a la vista.

 

 

CATÀLEGS

Exposicions