PINTURES >

Esbossos

Una pintura no és cap retrat, i cal un traç idoni per a aconseguir unes proporcions corporals notables sense altra mesura que la visual! La vista treballa intensament i es connecta amb la mà per a representar allò desitjat. Exagerar les formes podria també tenir la seva gràcia.

Entre els diversos assajos hi ha cares fosques i rústiques fetes amb acrílic acompanyat només d’una paleta. Surten gruixos de pintura i textures i formes enigmàtiques.

En llapis i carbó acabo ebri de les belles formes femenines.

Doto als diferents animals de postures pròpies i així faig inconfusible cada espècie.

 

 

 

CATÀLEGS

Exposicions