MODUS VIBRACIONALS

MODUS VIBRACIONALS

A través de la equació dels gasos ideals puc descobrir els graus de llibertat de les molècules (segons si són monodimensionals, bidimensionals o tridimensionals) en forma de translació, rotacó i vibració. He ideat les direccions de cada àtom de la molècula segons si...
TIPUS DE SÒLIDS

TIPUS DE SÒLIDS

Parla sobre l’empaquetament compacte entre els àtoms i les cel·les elementals que serveixen per a trobar la fórmula estequiomètrica dels “productes”…   llegir més
TOM AB4 ON A ÉS ELEMENT DE TRANSICIÓ

TOM AB4 ON A ÉS ELEMENT DE TRANSICIÓ

Nº d’Orbitals Atòmics= Nº Orbitals Moleculars, en TOM. Degut a la diferència energètica, els orbitals s i px, py, pz de A no els incloc. La complicació de certes representacions dels enllaços moleculars fa que ingenïi un nivell 1/2 de solapament entre ells.....
MODUS VIBRACIONALS

MOLÈCULES AMB DOBLE ENLLAÇ

Per exemple un etilè amb radical metil; els 2 carbonis del doble enllaç tenen enllaços “sigma” i “pi”, que en TEV representen, ambdós, hibridació sp2. En geometria regular mostren la seva forma en l’espai… llegir...
CONSTANT COSMOLÒGICA

CONSTANT COSMOLÒGICA

L’expressió de la Energia respecte a la Força i el desplaçament, juntament amb la fórmula de Coulomb i a la de la constant de Plank acaba desenvocant en una constant… llegir més