La meva visió de la ciència.

Unes publicacions fetes de la forma més clara i sintetitzada possible (el llenguatge numèric és internacional). Trieu el que voleu visitar. Poden contenir errors, per tant, si en detecteu algun, si us plau feu-m’ho saber

T.O.M. AB2

T.O.M. AB2

Un altre cas en què usem TOM i TEV per explicar la geometria d'una molècula e forma "AB2". També faig el diagrama energètic i, seguint les normes de...

EPÒXID

EPÒXID

Un anàlisi de la molècula epòxid on aclareixo els orbitals lliures dels 2 Carbonis (Pz's) que enllaçen amb els 2 orbitals disposats a unir-se amb...

UNA VARIANT DE AB3

UNA VARIANT DE AB3

Aquesta vegada uso la T.E.V. (teoria de l'enllaç de valència, on usem l'hibridació dels àtoms que conformen la molècula: en aquest cas una A (la...

TOM I TEV

TOM I TEV

Introduïm el concepte d'hibridació, de solapament entre orbitals, de normalització (en geometria trigonal C3v  o tetraèdrica Td)... i la contribució...

TOM AB4

TOM AB4

Seguint les directrius de la Teoria dels Orbitals Moleculars, les representacions energètiques de la molècula AB4 inclou orbitals s, px, py, pz en...

DRAGÓ´DE LEVY

DRAGÓ´DE LEVY

Una mena de transformació de les formes d'un generador  posades en funció de les seves components x i y (o sigui en forma matricial de sinus i...