MOLÈCULES AMB DOBLE ENLLAÇ

oct. 29, 2023 | Química avançada

Per exemple un etilè amb radical metil; els 2 carbonis del doble enllaç tenen enllaços “sigma” i “pi”, que en TEV representen, ambdós, hibridació sp2. En geometria regular mostren la seva forma en l’espai…

llegir més