ILLES EN FRACTALS

oct. 2, 2023 | Matemàtiques

Tractat sobre com iterar generadors amb illes incloses i obtenir una fórmula on s’hi inclogui D, r, N, i dimensions de illes…

 

llegir més