MOLÈCULA DIATÒMICA

oct. 26, 2023 | Química avançada

En clau de TEV, represento la hibridació i els enllaços “pi” que conformen les molècules AB (prenc com a exemple el monòxid de carboni)…

llegir més