RESOLDRE EQUACIONS AMB EXPONENTS>2

oct. 5, 2023 | Matemàtiques

Usant una aproximació elegant, puc deduïr algunes equacions simples de grau >2. Sobretot em fixo en arrels imaginàries…

 

llegir més