TOM I TEV

oct. 19, 2023 | Química avançada

Teoria dels Orbitals Moleculars (TOM) i Teoria de Enllaç de València (TEV). Cada orbital està descrit pe una funció d’ona. També designem una hibridació a cada àtom depenent de la seva geometria regular i “equilibrada” o “simètrica”.Hi ha funcions d’ona enllaçants i antienllaçants, així com no-enllaçants…

llegir més