APROXIMACIÓ D’STIRLING

oct. 11, 2023 | Matemàtiques

Una aproximació útil el desenvolupament del qual té en compte funció gamma, transformada de Laplace, exponents, factorials…i acaba desenvocant en una integral curiosa.

 

llegir més