per a calcular edats de l’Univers

febr. 5, 2024 | Ciencia, Física avançada

Per entendre el futur cal veure quina progressió segueix, quina corva espai-temps segueix o quina

òrbita descriu comparat amb un altre sistema de referència…

llegir més