arclength

febr. 5, 2024 | Matemàtiques clàssiques i avançades

c

Com calcular la longitud les rectes o les corves a través del càlcul infinitessimal (teorema de Pitàgores i derivades com a pendents)…

 

llegir més