com mesurar el treball i la potència

nov. 7, 2021 | Ciencia, Física

En sistemes on hi juguen energies cinètiques i potencials i de fricció, nosaltres tindrem en compte la translació, la força restauradora i la força de fregament…

llegir més