series de taylor

nov. 6, 2021 | Ciencia, Matemàtiques

expansió d’una funció en forma d’una combinació de termes on hi entren les derivades. Cada terme conté un derivada: el primer, la primera derivada, el segon, la derivada segona, el tercer la derivada tercera, i així successivament…

Òbviament que apart de la derivada, cadaterme conté altres factors.

llegir més